Καλη Χρονια!

Καλή Χρονιά! Gelukkig nieuwjaar!

Alle foto’s heb ik de gelopen dagen genomen in Kynouria, Arkadia. Op het blauwe bord staat in het plaatselijke dialect (Tsakonika) en in nieuw Grieks de tekst: ‘Waar kom je vandaan? Waar ga je heen?’

 

Advertenties